u Sobotky

Aktuality

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 3. 12. od 16.00 hodin v obecní klubovně. Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

V pondělí 5. 12. bude Mikuláš chodit po obci. Jeho návštěvu si můžete rezervovat na tel. č. 739 638 141.

David Horák
starosta obce

V sobotu 27. 8. od 16,00 hodin proběhne v obecní klubovně tradiční rozloučení s prázdninami. K občerstvení budou kýty na rožni, limo, pivo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 4. 6. proběhne od 14,00 hodin u obecní klubovny dětské sportovní odpoledne pro malé i starší děti. Na některé soutěže budou děti potřebovat kola (odstrkovadla). Následně v podvečer bude připraveno posezení s opékáním buřtů. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce

Teplé počasí startuje a s ním i koupací sezóna. Pokud už svůj bazén doma nebo na chalupě připravujete k brzkému provozu, dejte pozor na pravidla jeho napouštění. Pokud totiž nemáte vlastní zdroj vody a budete jej napouštět z vodovodního řadu, můžete sobě ale i sousedům způsobit nemilé starosti. Na co si dát pozor radí ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný.

Když se lidé rozhodnou bazén napouštět pitnou vodou, jak mají postupovat?

Určitě je dobré napouštění rozdělit do více dní. Běžná přípojka totiž není dimenzována na odběr tak velkého množství vody, které je potřeba pro napouštění několikakubíkového bazénu. Ukvapené napouštění může způsobit potíže nejen zákazníkům, ale třeba i celé obci. Nejlepší je pomalý odběr mimo tzv. špičku, tedy nejlépe přes noc, mezi 21. – 5. hodinou ranní. Pokud je to možné, tak spíše ve všední dny, než o víkendu.

Co může člověk způsobit sobě i sousedům?

V podstatě se může stát, že voda v obci dočasně dojde. Na cestě vody od zdroje až do nemovitosti stojí zpravidla jeden až dva rezervoáry. Většina malých vodojemů v obcích má kapacitu jen 100 – 200 m³, což pro běžný odběr všech domácností v místě plně stačí. Voda je ze zdrojů doplňována průběžně, stejně tak její odběr. V některých lokalitách, kde jsou zdroje slabší, pak jednoduše nestačí vodojem rychle doplňovat.

Může rychlé napouštění bazénu změnit kvalitu vody?

Průměrná denní spotřeba vody v domácnosti je zhruba 400 litrů. Když má váš bazén 20 m³, tedy 20 000 litrů vody, natéká do jednoho místa voda najednou v objemu jako pro 50 domácností. Pokud se takto v jedné obci napouští o víkendu více bazénů, může se stát, že se změní tlak a proudění vody a z potrubí se začnou uvolňovat usazené sedimenty. Voda je pak dočasně zakalená, což je nepříjemné jak pro bazén, tak i pro běžnou domácí spotřebu. Bohužel to ale nemůžeme nijak ovlivnit.

Mají lidé tedy před napouštěním bazénu vodárny informovat?

Ano, ideální je napřed zavolat na nejbližší provozní středisko. Zvláště, pokud se jedná o větší bazén. Už jsme totiž například řešili, že byl v jedné obci najednou velký odběr vody. Zmobilizovali jsme pracovníky, protože se zdálo, že je někde na trase havárie a bylo třeba ji urychleně najít. Nakonec se po vytrasování odběru zjistilo, že se v obci napouštěl u zákazníka 60kubíkový bazén. Bohužel o tom, že by nás měli informovat, rodina nevěděla. Proto se snažíme i ve spolupráci s našimi akcionáři, což jsou jednotlivé obce, obyvatele předem informovat.

Dá se voda do bazénu objednat?

Ano, další variantou je dovoz pitné vody naší cisternou. V létě se může i stát, že to bude varianta jediná. V některých obcích se totiž vlivem sucha mohou zdroje oslabit. Obec pak vydává vyhlášku, která napouštění bazénů pitnou vodou z tamního vodovodního řadu přímo zakazuje. Zákazník pak musí počítat s cenou nejenom za vodné, ale i za dopravu a možná i s omezenou dostupností cisteren. Vše lze zjistit na našem webu www.vosjicin.cz. Zde jsou také kontakty na jednotlivá střediska. Na úvodní stránce stačí zadat lokalitu, kde se nemovitost nachází a stránky ukáží kontakty i aktuální kvalitu vody.

Tisková zpráva VOS, a.s.

V sobotu 7. 5. pořádá obec zájezd do Špindlerova Mlýna s následným výletem po hřebenech Krkonoš k jezeru Wielki Staw. Odjezd od autobusové zastávky v Oseku je v 8.00 hodin. Předpokládaný návrat je plánován na 19.00 hodin. Účast není třeba potvrzovat. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 30. dubna proběhne tradiční pálení čarodějnic u nové obecní klubovny. Občerstvení (včetně uzenin) zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Oheň bude zapálen v 19,00 hodin.

David Horák
starosta obce

Ve středu 13. 4. v 18,00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů. Očkovací průkazy sebou.

David Horák
starosta obce

Od dnešního dne je možné provést elektronicky platbu poplatků za svoz komunálního odpadu a čerpání vody na hřbitově. Výše plateb za odpad je z důvodu zdražování služeb svozové společnosti navýšena. Platby je nutné platit samostatně.

Ceny poplatků za svoz komunálního odpadu:

Nádoba 60 litrů – 1.100,- Kč / 750,- Kč / 925,- Kč (týdenní svoz / čtrnáctidenní svoz / kombi nebo obrácené kombi)
Nádoba 80 litrů – 1.250,- Kč / 800,- Kč / 1.025,- Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů – 1.450,- Kč / 900,- Kč / 1.175,- Kč

Platba za vodu je 20,- Kč/hrobové místo (v případě, že platba je již zahrnuta v nájemní smlouvě, tak se neplatí).

Platbu provádějte na účet č. 25123541/0100. U plateb za komunální odpad uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu, u kterého je nádoba na odpad vedena, u platby za čerpání vody uvádějte číslo hrobového místa (případně čísla více hrobových míst). Vždy uveďte své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce platby (případně jméno majitele hrobu). Velikost a frekvenci svozu Vaší nádoby na komunální odpad nebo číslo hrobového místa si můžete telefonicky ověřit u starosty obce (773 504 790). V případě, že nemáte internetové bankovnictví, či chcete provést změnu, je možné zaplatit hotově v úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00 hodin) na obecním úřadě. Poplatky je nutné uhradit do konce února.

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2022 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

I letos bude na Štědrý den zpřístupněn kostel, ale pouze od 15,00 do 17,00 hodin k možnosti zažehnout si Betlémské světlo. V 16,00 hodin vystoupí v kostele místní děti s pásmem koled. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce