u Sobotky

Poloha obce Voseka (dřívější název), náves do trojúhelníka, stavění obydlí podle potoka a stavba kostela se hřbitovem ze 14. století svědčí o osadě z dob prastarých a ve své době dosti obydlené.osek

První zmínka je v „Pamětech Sobotky“, kde tehdejší farář píše tato data: „Osiek-28. Januarii 1360″. V dobách poddanství byli osadnící vosečtí od dávna poddáni vrchnosti sídlící na hradě Kosti až do roku 1848, kdy byl dle kroniky obce na Kosti pánem Eugen Vratislav Netolický, první dle též kroniky r. 1288 Jan z Michalovic. Vosek patřil pod obecní výbor sobotecký, roku 1874 se osamostatnil a stal se obcí samostatnou. Roku 1923 byla obec přejmenována státním úřadem statistickým na OSEK. V červenci 1985 byla opět obec vrácena pod MNV Sobotka, aby se následně v roce 1990 natrvalo osamostatnila.

Osada Šlejferna je pojmenována podle mlýnu Šlejferna, zvaném také panském, o kterém je poznámka v kronice roku 1738, že stál na rybniční vodě, na „hradské cestě“ při jejím vchodu na silnici státní. V tomto místě se říkalo u „oběšanky“. Dle pověsti zde za starých časů stávala šibenice. Výše zmíněná cesta „hradská“je prý pozůstatkem bývalé silnice, která vedla z Kosti do Dolního Bousova. Uvedený mlýn čp. 41 byl zbourán r. 1973 společně s čp. 45 a s čp. 68. Tato stavení musela ustoupit výstavbě nové silniční komunikace. V současné době jsou v osadě 3 domy.