u Sobotky

1. Název

Obec Osek

2. Důvod a způsob založení

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

Zastupitelé obce, Výbory a komise

4. Kontaktní spojeni

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Osek č.p. 25, 507 43 Sobotka
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Osek č.p. 25, 507 43 Sobotka
4.3 Úřední hodiny: 
středa 18:00 -19:00 hod.
4.4 Telefonní čísla: Mob.: +420 773 504 790
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.osekusobotky.cz
4.7 Adresa e-podatelny: http://osekusobotky.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/
4.8 Další elektronické adresy:  e-mail – obec@osekusobotky.cz

Identifikátor datové schránky: ghqa7d5

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: název banky: Komerční banka Sobotka; číslo účtu: 25123541/0100

  • bezhotovostně na BÚ
  • v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ

00578487

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Obec Osek – Místní program obnovy vesnice – Strategický rozvojový dokument 2016 – 2019 – ke stažení zde

8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

Kde získat informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání

na Obecním úřadě Osek

11. Opravné prostředky

dotaz na OÚ

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: seznam zde
14.2 Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: není
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.