u Sobotky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

s02

Písemná zmínka o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku je v kronice obce. Ovšem datum, kdy a kým byl postaven, uvedeno není. Za husitských válek r. 1430 byl zničen ohněm, později byl nově zbudován pánem z Kosti Mikulášem Zajícem II. z Hasenburku.

Ve třicetileté válce zpustošen a hrozilo sesutí. Na opravu r. 1640 věnoval literácký spolek ze Sobotky 500 zlatých. R. 1682-1690 syn Humprechtův, Heřman Jakub Černín z Chudenic se odhodlal k přestavbě (chrámu) z kamene a cihel. R. 1741 opět spolek literácký půjčil 500 zlatých na opravu. R. 1860 byly na kostelní věž umístěny hodiny, které jsou majetkem obce. V r. 1981 proběhla z02generální oprava kostela, která byla financována děkanským úřadem v Sobotce. Při úpravách byla vyměněna stará omítka za novou se žlutým nátěrem, došlo i k výměně střešní krytiny a opravě číselníku hodin.

Dřevěná zvonice

Dřevěná šestiboká zvonice, postavená v r. 1601 na místě, kde stála původní, je pozoruhodná svou vzpěradlovou konstrukcí (trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo vzhůru ukloněnými trámovými vzpěrami). Stavba je s otevřeným prostorem u zvonu, nahoru se zužující s možností výhledu do krajiny.

Hřbitovní zeď

Prohlášenou kulturní památkou je také kamenná zeď hřbitova.