u Sobotky

Aktuality

V sobotu 2. 4. 2016 proběhne již pravidelná brigáda na úklid návsi a příkopů. Sraz v 8 hodin na návsi. Zveme všechny hasiče i nehasiče, kteří chtějí pomoci.

Tomáš Bárta
starosta SDH

Dne 9. 4. 2016 proběhne obecní zájezd do divadla Broadway v Praze na představení Mýdlový princ. Cena vstupenky na představení je 549,- Kč, na kterou obec přispěje částkou 274,- Kč (občan obce zaplatí 275,- Kč při nástupu do autobusu). Dopravu hradí obec. Odjezd je v 14.45 od autobusové zastávky na návsi (v 14.40 z náměstí v Sobotce). V případě zájmu si rezervujte účast u Tomáše Bárty (tel.: 604 721 712).

David Horák
starosta obce

Na rok 2016 jsou v Oseku naplánované tyto akce:

 • 9. 4. Zájezd do divadla Broadway na představení Mýdlový princ
 • 30. 4. Čarodějnice
 • 21. 5. Výlet do ZOO v Praze (při špatném počasí do Národního muzea)
 • 4. 6. Dětský den + hasičská soutěž
 • Červen – Osek čundr
 • Červenec – Výjezd na skládačkách
 • 8. – 17. 7. Zájezd do Itálie
 • 30. 7. Půlení prázdnin (dětská maškarní merenda)
 • 27. 8. Hasičský den (zakončení prázdnin)
 • 26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
 • 3. (10.) 12. Vítání občánků, Mikulášská
 • 24. 12. Otevření kostela

Všechny akce budou vždy předem upřesněny.

David Horák
starosta obce

 • 27. 2. 2016 uspořádání hasičské zábavy v Myslivně
 • Jarní a podzimní úklid návsi a příkopů
 • Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • Nákup vybavení pro dětská družstva a příprava mladých hasičů na soutěže Plamen
 • Účast v okrskové soutěži
 • Zakoupení a oprava hasičské stříkačky PS 12
 • Oprava hasičské stříkačky PS 8
 • Nákup nových vycházkových stejnokrojů
 • 4. 6. 2016 uspořádání hasičské soutěže a výpomoc na dětském dnu
 • 27. 8. 2016 uspořádání hasičského dne
 • Revize stavu a označení hydrantů v obci a vytvoření mapy jejich umístění.

Jiří Šneberk

Zahajujeme provoz nových internetových stránek obce Osek. Budeme rádi za Vaše náměty, připomínky, doplňující či upřesňující informace k historickým fotografiím a textům, případně další fotografie nebo dokumenty, vztahující se k historii naší obce a okolí. Na právě spuštěných internetových stránkách obce je také nově vyčleněn prostor pro Sbor dobrovolných hasičů Osek (SDH). Budete zde mít nejen přístup k aktuálním informacím týkajících se činnosti sboru, ale také zde budete moci nahlédnout do historie SDH.

David Horák
starosta obce

 • V březnu a v prosinci jsme provedli úklid návsi a příkopů podél silnic na Šlejfernu, Střehom,  Kdanice a Libošovice.
 • Pokračujeme v rekonstrukci hasičské zbrojnice. Byl zhotoven nový fasádní nátěr, osazena nová vrata a zapojeno osvětlení.
 • Na jaře byla založena sportovní hasičská družstva mladších a starších žáků.
 • 23. 5. 2015 jsme po dlouhých 33 letech uspořádali v Oseku okrskovou soutěž v požárních útocích. Pozvání na soutěž přijali SDH ze Sobotky, Libošovic, Mladějova a Rytířovy Lhoty. Družstva SDH Osek se umístili v kategorii mladší žáci na 1. místě, v kategorii starší žáci na 2. místě a v kategorii muži na 1. místě. Soutěž byla zakončena fotbalovým zápasem, v kterém jsme vyzvali SDH Sobotku a následně jsme je porazili. Na okrskovou soutěž navazoval obecní dětský den, kde jsme pomáhali s organizací.
 • Proběhla renovace přívěsného vozíku pro převoz hasičské stříkačky PS 8 s příslušenstvím.
 • Vypomohli jsme při organizaci Soboteckého jarmarku.
 • 29. 8. 2015 jsme uspořádali oslavu výročí 115 let trvání sboru hasičů v Oseku. Při oslavě byla zpřístupněna nově opravená požární zbrojnice. K zhlédnutí byla vystavená požární technika SDH Osek. Na hřišti za bytovkou probíhaly ukázkové požární útoky družstev mladších a starších žáků z Oseka a ze Sobotky. Také si poprvé vyzkoušeli požární útok osečtí předškoláci. Na závěr útoků bylo možné sledovat v činnosti historickou požární stříkačku DS 16. Pro děti byl připraven dětský letní biatlon. Závěr večera proběhl s reprodukovanou hudbou u klubovny.
 • 18. 9. 2015 jsme se zúčastnili závodů osmiček v požárních útocích v Karlovicích. Podmínkou účasti v netradičním závodu bylo nasazení historické motorové požární stříkačky PS 8. Časově hodnocenou součástí útoku bylo dovezení techniky na místo útoku v přívěsném vozíku PPS 8. Voda k útoku se sála z potoka z hloubky 2 metrů. S proudnicemi se běželo do protilehlého kopce. Naši muži skončili na 4. místě.

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout pod záložkou AKCE v hlavním menu obecních stránek.

Jiří Šneberk