u Sobotky

Z důvodu nákupu nové techniky, a s tím související optimalizace svozových tras komunálního odpadu, bude svozová firma postupně přecházet pouze na ranní směny. Změny budou nabíhat postupně od 1.února 2023 s předpokládaným ustálením do cca 6 měsíců. Je nutné, aby nádoby ke svozu byly přistavovány již ve čtvrtek do 24,00 hodin. Při pozdějším přistavení již nemůže svozová firma garantovat výsyp nádoby.

David Horák
starosta obce