u Sobotky

V letošním roce proběhne po deseti letech opět sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Letošní sčítání nezajišťuje obecní úřad, ale Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou. Více informací naleznete na úřední desce obce.

David Horák
starosta obce