u Sobotky

Od dnešního dne je možné provést elektronicky platbu poplatků za svoz komunálního odpadu a čerpání vody na hřbitově. Výše plateb jsou ve stejné výši jako v loňském roce. Platby je nutné platit samostatně. V letošním roce je možné nově zvolit variantu frekvence svozu odpadu obrácené kombi, tzn. v letních měsících svoz týdenní a v zimních čtrnáctidenní.

Ceny poplatků za svoz komunálního odpadu:

Nádoba 60 litrů – 1.000,- Kč / 700,- Kč / 850,- Kč (týdenní svoz / čtrnáctidenní svoz / kombi nebo obrácené kombi)
Nádoba 80 litrů – 1.150,- Kč / 750,- Kč / 950,- Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů – 1.350,- Kč / 850,- Kč / 1.100,- Kč

Platba za vodu je 20,- Kč/hrobové místo (v případě, že platba je již zahrnuta v nájemní smlouvě, tak se neplatí).

Platbu provádějte na účet č. 25123541/0100. U plateb za komunální odpad uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu, u kterého je nádoba na odpad vedena, u platby za čerpání vody uvádějte číslo hrobového místa (případně čísla více hrobových míst). Vždy uveďte své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce platby (případně jméno majitele hrobu). Velikost a frekvenci svozu Vaší nádoby na komunální odpad nebo číslo hrobového místa si můžete telefonicky ověřit u starosty obce (773 504 790). V případě, že nemáte internetové bankovnictví, či chcete provést změnu, je možné zaplatit hotově v úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00 hodin) na obecním úřadě. Poplatky je nutné uhradit do konce února.

David Horák
starosta obce