u Sobotky

Nejpozději do konce května bude v obci obnoveno a doplněno nové svislé dopravní značení. Na nové značení se můžete podívat zde.

V průběhu dubna dojde k rekonstrukci autobusové zastávky. Plechová část bude demontována a odvezena na kompletní opravu. Betonový podstavec bude vybourán a nově vystavěn ze štípaných betonových bloků. Jako povrch bude položena zámková dlažba, a to po celé ploše až k silnici. Zhruba v červenci by měla být plechová část ukotvena zpět na podstavec.

Souběžně se stavebními pracemi na zastávce v měsíci dubnu, bude rekonstruován povrch před cykloservisem. I zde bude nově položena zámková dlažba. Částečně bude odstraněno zábradlí. Také probíhá jednání s O2 o odstranění či přesunutí telefonního automatu.

Do konce dubna by měl být zprovozněn v naší obci mobilní rozhlas. Jde o službu, kdy Vám budou formou SMS zasílány informace hlášené obecním rozhlasem. V příštích 14-ti dnech dostanete do schránek registrační leták s bližšími informacemi.

Do konce měsíce května bude modernizováno a rozšířeno veřejné osvětlení na hlavní silnici od Rejmanových k Zeithamlovým. Původní svítidla budou nahrazena novými svítidly LED 50W 5000 lm. Nově budou osazena svítidla na dalších 13 sloupů. Dále bude umístěna nová lampa veřejného osvětlení v zatáčce u silnice v nové zástavbě.

V průběhu dubna a května budou v obci umístěny 3 venkovní odpadkové koše a 3 koše na psí exkrementy.

Byla zaslána objednávka na sekání trávy na veřejných plochách MÚ Sobotka, který nám přislíbil se sekáním vypomoci. V tomto týdnu jsem byl ale kontaktován místostarostou Sobotky J. Janatkou, že jim Úřad práce v Jičíně náhle pozastavil dotaci na 4 zaměstnance, které tudíž musí propustit. Z tohoto důvodu budou sekat jen náves, přilehlé plochy a hřiště (kam se dostanou traktůrkem) a my nyní sháníme na sekání někoho dalšího.

David Horák
starosta obce