u Sobotky

Přes obec Osek vede červeně značená turistická trasa podle kostela Nanebevzetí Panny Marie a dřevěné stavby šestiboké zvonice, za vesnicí odbočuje vpravo na úzkou silničku směrem ke Střehomi. Tato je památkovou zónou roubené lidové architektury.

Kolem rybníka Komorník trasa pokračuje po červené a modré značce do osady Rašovec, dále údolím Plakánek (někdy zvaném též Kostelecký důl) až ke studánce Roubenka, oblíbenému to místu básníka Fráni Šrámka. Kolem bývalé hájovny a rybníka Obora dorazí turisté kaňonovitým údolím k jedinečnému skvostu české hradní architektury – k hradu Kosti. Přesto, že je tato oblast od r.1990 vyhlášena přírodní památkou, mohou tuto trasu využívat též cyklisté, kteří se po takto vytyčené trase dostanou od rybníků u Srbska přes Kost, Sobotku, Mladějov až do Rovenska p. Troskami.