u Sobotky

Aktuality

SDH Osek pořádá pro občany obce Osek dne 7. května gastronomický zájezd do restaurace Ambiente Brasileiro v Praze (degustuj co zmůžeš – http://brasileiro-uradnice.ambi.cz/cz/). Předpokládaný odjezd v 12,00 hodin, návrat v 20,00 hodin. Více informací a závazné potvrzení účasti do neděle 18. února u Tomáše Bárty (604 721 712). Zájezd není vhodný pro děti.

David Horák
starosta obce

Ve středu 14. 2. od 17,00 do 19,00 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za TDO, psy a čerpání vody na hřbitově. Pokud se v tomto termínu nemůžete dostavit, přijďte v následujících úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00), nejpozději však 28. 2..

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2018 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

Již potřetí na Štědrý den bude zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. I letos bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Večer bude kostel nasvícen a připraveno je opět něco na zahřátí. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 9. 12. od 16.00 hodin v Oseku v myslivně.

Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

Již v úterý 5. 12. bude Mikuláš chodit po obci. Jeho návštěvu si můžete rezervovat na tel. č. 739 638 141.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 12. proběhne rozsvěcení obecního vánočního stromu. Akce bude probíhat ve stejném duchu jako v loňském roce. Strom bude rozsvícen v 18,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Po provedení dendrologického průzkumu, vypracování projektové dokumentace a schválení těchto dokumentů potřebnými institucemi byla v druhé polovině října započata plánovaná revitalizace návsi. Do konce letošního roku budou přemístěny vpusti dešťové kanalizace z návsi do silnice, vybudován betonový obrubník na vnější straně silnice, na základě dendrologického průzkumu pokáceno 9 stromů, na zbylých stromech provedeny omlazující řezy a odstraněn sušák hasičských hadic, který bude uložen pro případné nové umístění. V příštím roce bude kolem návsi vybudován žulový obrubník, na příjezdové cestě k hasičské zbrojnici nahrazena zámková dlažba žulovými odseky, stejně jako severní rozježděný cíp, kačírek u pomníčku a plocha před informačním panelem. Dále budou vysazeny 4 nové lípy, na dvou místech vysazeny jako součást trávníku jarní cibuloviny, provedeny mlatové cesty a instalováno 5 lavic. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.

David Horák
starosta obce

Nově byl v naší obci umístěn kontejner na použitý kuchyňský olej. Kontejner je na sběrném místě u návsi. Olej je třeba slít do PET láhve a následně vhodit bočním otvorem do kontejneru. Vrchní poklop kontejneru je uzamčen.

David Horák
starosta obce

Nově máte možnost nahlédnout do posledních dvou kronik naší obce – Pamětní kniha obce Vosecké (1922 – 1983) a Kronika obce (1984 – 2015) v digitalizované formě na našich webových stránkách (záložka OBEC). Zobrazení je formou listování s možností zvětšení konkrétní stránky.

David Horák
starosta obce

Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce pořádá cyklus přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Jedná se o 9 setkání, na nichž se můžete seznámit se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejnové, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších panství (např. Schlikové), nebo s rody drobné šlechty, držící statky v okolních obcích (Gerstorfové, Hubrykové, Kelbichové, Koučové, Rašínové aj.). Nebude zapomenuto ani na šlechtice z řad soboteckých kněží (Šuma z Vlastislavi, Příchovský z Příchovic), z řad kosteckých úředníků (Hložek ze Žampachu, Bejšovec z Bejšova atd.) a z řad novodobé šlechty z vojenských, úřednických a vědeckých kruhů (Sokol z Jalodolu, Ježek z Pravomilu, rytíř František Josef Gerstner aj.). Zájemci se dozvědí i zajímavosti ze šlechtické heraldiky, rodopisu atd. Některé přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací.

Předběžný program cyklu:

22. 9. 2017 Vartenberkové – Mgr. Jiří Sajbt
13. 10. 2017 Háznburkové – Mgr. Ondřej Vodička
10. 11. 2017 Lobkovicové – doc. Marie Ryantová
8. 12. 2017 Albrecht z Valdštejna – doc. Zdeněk Hojda
26. 1. 2018 Černínové – Mgr. Eva Chodějovská
23. 2. 2018 Šlikové – Mgr. Lucie Rychnová
23. 3. 2018 Netoličtí a Kinští – prof. Jan Županič
20. 4. 2018 Drobná šlechta Sobotecka – JUDr. Marek Starý
18. 5. 2018 Šlechtická heraldika, závěr cyklu, odměna stálým návštěvníkům

Besedy se budou konat vždy v pátek v 18 hodin v sále spořitelny nebo v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Veškeré dotazy vám rádi zodpoví pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo koordinátor celého cyklu Karol Bílek.

David Horák
starosta obce