u Sobotky

Aktuality

Ve středu 14. 2. od 17,00 do 19,00 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za TDO, psy a čerpání vody na hřbitově. Pokud se v tomto termínu nemůžete dostavit, přijďte v následujících úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00), nejpozději však 28. 2..

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2018 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

Již potřetí na Štědrý den bude zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. I letos bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Večer bude kostel nasvícen a připraveno je opět něco na zahřátí. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 9. 12. od 16.00 hodin v Oseku v myslivně.

Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

Již v úterý 5. 12. bude Mikuláš chodit po obci. Jeho návštěvu si můžete rezervovat na tel. č. 739 638 141.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 12. proběhne rozsvěcení obecního vánočního stromu. Akce bude probíhat ve stejném duchu jako v loňském roce. Strom bude rozsvícen v 18,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Po provedení dendrologického průzkumu, vypracování projektové dokumentace a schválení těchto dokumentů potřebnými institucemi byla v druhé polovině října započata plánovaná revitalizace návsi. Do konce letošního roku budou přemístěny vpusti dešťové kanalizace z návsi do silnice, vybudován betonový obrubník na vnější straně silnice, na základě dendrologického průzkumu pokáceno 9 stromů, na zbylých stromech provedeny omlazující řezy a odstraněn sušák hasičských hadic, který bude uložen pro případné nové umístění. V příštím roce bude kolem návsi vybudován žulový obrubník, na příjezdové cestě k hasičské zbrojnici nahrazena zámková dlažba žulovými odseky, stejně jako severní rozježděný cíp, kačírek u pomníčku a plocha před informačním panelem. Dále budou vysazeny 4 nové lípy, na dvou místech vysazeny jako součást trávníku jarní cibuloviny, provedeny mlatové cesty a instalováno 5 lavic. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.

David Horák
starosta obce

Nově byl v naší obci umístěn kontejner na použitý kuchyňský olej. Kontejner je na sběrném místě u návsi. Olej je třeba slít do PET láhve a následně vhodit bočním otvorem do kontejneru. Vrchní poklop kontejneru je uzamčen.

David Horák
starosta obce

Nově máte možnost nahlédnout do posledních dvou kronik naší obce – Pamětní kniha obce Vosecké (1922 – 1983) a Kronika obce (1984 – 2015) v digitalizované formě na našich webových stránkách (záložka OBEC). Zobrazení je formou listování s možností zvětšení konkrétní stránky.

David Horák
starosta obce

Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce pořádá cyklus přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Jedná se o 9 setkání, na nichž se můžete seznámit se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejnové, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších panství (např. Schlikové), nebo s rody drobné šlechty, držící statky v okolních obcích (Gerstorfové, Hubrykové, Kelbichové, Koučové, Rašínové aj.). Nebude zapomenuto ani na šlechtice z řad soboteckých kněží (Šuma z Vlastislavi, Příchovský z Příchovic), z řad kosteckých úředníků (Hložek ze Žampachu, Bejšovec z Bejšova atd.) a z řad novodobé šlechty z vojenských, úřednických a vědeckých kruhů (Sokol z Jalodolu, Ježek z Pravomilu, rytíř František Josef Gerstner aj.). Zájemci se dozvědí i zajímavosti ze šlechtické heraldiky, rodopisu atd. Některé přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací.

Předběžný program cyklu:

22. 9. 2017 Vartenberkové – Mgr. Jiří Sajbt
13. 10. 2017 Háznburkové – Mgr. Ondřej Vodička
10. 11. 2017 Lobkovicové – doc. Marie Ryantová
8. 12. 2017 Albrecht z Valdštejna – doc. Zdeněk Hojda
26. 1. 2018 Černínové – Mgr. Eva Chodějovská
23. 2. 2018 Šlikové – Mgr. Lucie Rychnová
23. 3. 2018 Netoličtí a Kinští – prof. Jan Županič
20. 4. 2018 Drobná šlechta Sobotecka – JUDr. Marek Starý
18. 5. 2018 Šlechtická heraldika, závěr cyklu, odměna stálým návštěvníkům

Besedy se budou konat vždy v pátek v 18 hodin v sále spořitelny nebo v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Veškeré dotazy vám rádi zodpoví pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo koordinátor celého cyklu Karol Bílek.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 9. proběhne v naší obci rozloučení s prázdninami. Od 9,00 hodin je pořádán na hřišti za bytovkou trénink mladých hasičů. Od 16,00 hodin budou na zahradě u obecní klubovny grilovány vepřové kýty. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 29. 7. od 16,00 hodin proběhne u obecní klubovny „Půlení prázdnin, aneb maškarní bál pro děti i dospělé“. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

David Horák
starosta obce