u Sobotky

Aktuality

V úterý 30. dubna proběhne opět tradiční pálení čarodějnic u obecní klubovny. Občerstvení (včetně uzenin) zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Oheň bude zapálen v 19,00 hodin.

David Horák
starosta obce

V sobotu 4. 5. 2019 pořádá obec zájezd na Sněžku. Odjezd od autobusové zastávky v Oseku je v 8. 00 hodin. Předpokládaný návrat je plánován na 19. 00 hodin. Účast není třeba potvrzovat. Dopravu hradí obec.

David Horák
starosta obce

Z důvodu vhazování nevhodného odpadu do kontejneru na hřbitovní odpad (matrace, vánoční stromek, posekaná tráva…) je od dnešního dne kontejner uzamčen a budou tam přesypávány pouze koše ze hřbitova. Obec Osek přispívá na provoz sběrného dvora v Sobotce, kam je možné zdarma nadměrný odpad vozit.

David Horák
starosta obce

Ve středu 17. 4. v 18.00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů. Nutno předložit očkovací průkaz. 50% z ceny vakcíny hradí obec. Agresivní psi musí mít košík!

David Horák
starosta obce

Na rok 2019 jsou v naší obci naplánovány tyto akce:

30. 4. Čarodějnice
4. 5. Výlet na Sněžku
8. 6. Dětský den
31. 8. Hasičský den – zakončení prázdnin (pořádá SDH)
?podzim? Zájezd na divadelní představení
30. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
7. 12. Vítání občánků, Mikulášská
24. 12. Otevření kostela

Dále se v letošním roce budou sportovní družstva SDH Osek účastnit těchto soutěží:

28. 4. Slatinský plamínek – 60 metrů překážek
5. 5. Setkání přípravek – Holovousy
25. 5. Okrsková soutěž – Sobotka
31. 5. – 2. 6. Okresní kolo hry Plamen – Vrchovina
?červen? Místní soutěž – Holovousy
?červen? Nevratická bludička
?září? Memoriál P. Tůmy – Plazy
?září? Netradiční soutěž v požárním útoku – Karlovice
?říjen? Branný závod hry Plamen – Miletín

Všechny akce budou vždy upřesněny a předem jste na ně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 6. 4. od 8,00 hodin pořádá SDH Osek brigádu na úklid obce. Všichni aktivní občané jsou srdečně zváni.

Tomáš Bárta
starosta SDH Osek

Ve středu 20. 2. od 17,00 do 19,00 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za TDO, psy a čerpání vody na hřbitově. Pokud se v tomto termínu nemůžete dostavit, přijďte v následujících dvou týdnech v úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00).

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

I letos bude na Štědrý den zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. V 16,00 hodin vystoupí v kostele místní děti s pásmem koled, večer bude kostel nasvícen a připraveno je také něco na zahřátí. Opět bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného pro rok 2019 vzroste o 3 %. Odběratelé tedy budou platit za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku 81,35 Kč za m3, což je o 2,4 Kč za m3 více. I přes meziroční nárůst spotřeby vody a zvýšení příjmů za vodné a stočné, vzrostou na druhé straně VOS a. s. v příštím roce náklady, a to především z důvodu rozsáhlých investic a oprav. Ty jsou v plánu v rekordní výši 174 milionů korun. Cílem společnosti je udržet vyrovnané hospodaření.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.