u Sobotky

Aktuality

V sobotu 9. 4. proběhl zájezd do divadla na představení Mýdlový princ. Celkové ohlasy na tuto akci jsou pozitivní. Nastal pouze technický problém, a to, že dopravce přistavil autobus s menší kapacitou, než jsme objednali. Z tohoto důvodu muselo několik lidí po cestě stát. Tímto bychom se chtěli všem, kteří stali, omluvit. Vzhledem k tomu, že chyba nastala na straně dopravce, budeme požadovat vysvětlení, proč k tomuto došlo,  a dále návrh opatření zamezující tomu, aby se to v budoucnu již neopakovalo. Z naší strany jsme vyvodili závěr, že při obecních zájezdech bude nástup již pouze v Oseku u autobusové zastávky.

Tomáš Bárta
předseda kulturního výboru

Občané obce již mohou registrovat své kontaktní údaje do služby mobilní rozhlas přes webový registrační formulář osek.mobilnirozhlas.cz. Zde je také možnost kdykoliv upravit kontaktní údaje nebo se odhlásit z odběru informací.

David Horák
starosta obce

Nejpozději do konce května bude v obci obnoveno a doplněno nové svislé dopravní značení. Na nové značení se můžete podívat zde.

V průběhu dubna dojde k rekonstrukci autobusové zastávky. Plechová část bude demontována a odvezena na kompletní opravu. Betonový podstavec bude vybourán a nově vystavěn ze štípaných betonových bloků. Jako povrch bude položena zámková dlažba, a to po celé ploše až k silnici. Zhruba v červenci by měla být plechová část ukotvena zpět na podstavec.

Souběžně se stavebními pracemi na zastávce v měsíci dubnu, bude rekonstruován povrch před cykloservisem. I zde bude nově položena zámková dlažba. Částečně bude odstraněno zábradlí. Také probíhá jednání s O2 o odstranění či přesunutí telefonního automatu.

Do konce dubna by měl být zprovozněn v naší obci mobilní rozhlas. Jde o službu, kdy Vám budou formou SMS zasílány informace hlášené obecním rozhlasem. V příštích 14-ti dnech dostanete do schránek registrační leták s bližšími informacemi.

Do konce měsíce května bude modernizováno a rozšířeno veřejné osvětlení na hlavní silnici od Rejmanových k Zeithamlovým. Původní svítidla budou nahrazena novými svítidly LED 50W 5000 lm. Nově budou osazena svítidla na dalších 13 sloupů. Dále bude umístěna nová lampa veřejného osvětlení v zatáčce u silnice v nové zástavbě.

V průběhu dubna a května budou v obci umístěny 3 venkovní odpadkové koše a 3 koše na psí exkrementy.

Byla zaslána objednávka na sekání trávy na veřejných plochách MÚ Sobotka, který nám přislíbil se sekáním vypomoci. V tomto týdnu jsem byl ale kontaktován místostarostou Sobotky J. Janatkou, že jim Úřad práce v Jičíně náhle pozastavil dotaci na 4 zaměstnance, které tudíž musí propustit. Z tohoto důvodu budou sekat jen náves, přilehlé plochy a hřiště (kam se dostanou traktůrkem) a my nyní sháníme na sekání někoho dalšího.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 4. proběhla brigáda na úklid obce, kterou pořádal SDH Osek. Byla vyčištěna náves, posbírán odpad z příkopů, seříznuty stromy u pomníku obětem světové války, které se již rozlamovali, rozřezány suché stromy na Šlejferně a prořezány stromy u polní cesty k Sobotce, kde se bude obnovovat vodní koryto. Děkujeme všem, kteří se brigády zúčastnili.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 4. 2016 proběhne již pravidelná brigáda na úklid návsi a příkopů. Sraz v 8 hodin na návsi. Zveme všechny hasiče i nehasiče, kteří chtějí pomoci.

Tomáš Bárta
starosta SDH

Dne 9. 4. 2016 proběhne obecní zájezd do divadla Broadway v Praze na představení Mýdlový princ. Cena vstupenky na představení je 549,- Kč, na kterou obec přispěje částkou 274,- Kč (občan obce zaplatí 275,- Kč při nástupu do autobusu). Dopravu hradí obec. Odjezd je v 14.45 od autobusové zastávky na návsi (v 14.40 z náměstí v Sobotce). V případě zájmu si rezervujte účast u Tomáše Bárty (tel.: 604 721 712).

David Horák
starosta obce

Na rok 2016 jsou v Oseku naplánované tyto akce:

 • 9. 4. Zájezd do divadla Broadway na představení Mýdlový princ
 • 30. 4. Čarodějnice
 • 21. 5. Výlet do ZOO v Praze (při špatném počasí do Národního muzea)
 • 4. 6. Dětský den + hasičská soutěž
 • Červen – Osek čundr
 • Červenec – Výjezd na skládačkách
 • 8. – 17. 7. Zájezd do Itálie
 • 30. 7. Půlení prázdnin (dětská maškarní merenda)
 • 27. 8. Hasičský den (zakončení prázdnin)
 • 26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
 • 3. (10.) 12. Vítání občánků, Mikulášská
 • 24. 12. Otevření kostela

Všechny akce budou vždy předem upřesněny.

David Horák
starosta obce

 • 27. 2. 2016 uspořádání hasičské zábavy v Myslivně
 • Jarní a podzimní úklid návsi a příkopů
 • Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • Nákup vybavení pro dětská družstva a příprava mladých hasičů na soutěže Plamen
 • Účast v okrskové soutěži
 • Zakoupení a oprava hasičské stříkačky PS 12
 • Oprava hasičské stříkačky PS 8
 • Nákup nových vycházkových stejnokrojů
 • 4. 6. 2016 uspořádání hasičské soutěže a výpomoc na dětském dnu
 • 27. 8. 2016 uspořádání hasičského dne
 • Revize stavu a označení hydrantů v obci a vytvoření mapy jejich umístění.

Jiří Šneberk

Zahajujeme provoz nových internetových stránek obce Osek. Budeme rádi za Vaše náměty, připomínky, doplňující či upřesňující informace k historickým fotografiím a textům, případně další fotografie nebo dokumenty, vztahující se k historii naší obce a okolí. Na právě spuštěných internetových stránkách obce je také nově vyčleněn prostor pro Sbor dobrovolných hasičů Osek (SDH). Budete zde mít nejen přístup k aktuálním informacím týkajících se činnosti sboru, ale také zde budete moci nahlédnout do historie SDH.

David Horák
starosta obce

 • V březnu a v prosinci jsme provedli úklid návsi a příkopů podél silnic na Šlejfernu, Střehom,  Kdanice a Libošovice.
 • Pokračujeme v rekonstrukci hasičské zbrojnice. Byl zhotoven nový fasádní nátěr, osazena nová vrata a zapojeno osvětlení.
 • Na jaře byla založena sportovní hasičská družstva mladších a starších žáků.
 • 23. 5. 2015 jsme po dlouhých 33 letech uspořádali v Oseku okrskovou soutěž v požárních útocích. Pozvání na soutěž přijali SDH ze Sobotky, Libošovic, Mladějova a Rytířovy Lhoty. Družstva SDH Osek se umístili v kategorii mladší žáci na 1. místě, v kategorii starší žáci na 2. místě a v kategorii muži na 1. místě. Soutěž byla zakončena fotbalovým zápasem, v kterém jsme vyzvali SDH Sobotku a následně jsme je porazili. Na okrskovou soutěž navazoval obecní dětský den, kde jsme pomáhali s organizací.
 • Proběhla renovace přívěsného vozíku pro převoz hasičské stříkačky PS 8 s příslušenstvím.
 • Vypomohli jsme při organizaci Soboteckého jarmarku.
 • 29. 8. 2015 jsme uspořádali oslavu výročí 115 let trvání sboru hasičů v Oseku. Při oslavě byla zpřístupněna nově opravená požární zbrojnice. K zhlédnutí byla vystavená požární technika SDH Osek. Na hřišti za bytovkou probíhaly ukázkové požární útoky družstev mladších a starších žáků z Oseka a ze Sobotky. Také si poprvé vyzkoušeli požární útok osečtí předškoláci. Na závěr útoků bylo možné sledovat v činnosti historickou požární stříkačku DS 16. Pro děti byl připraven dětský letní biatlon. Závěr večera proběhl s reprodukovanou hudbou u klubovny.
 • 18. 9. 2015 jsme se zúčastnili závodů osmiček v požárních útocích v Karlovicích. Podmínkou účasti v netradičním závodu bylo nasazení historické motorové požární stříkačky PS 8. Časově hodnocenou součástí útoku bylo dovezení techniky na místo útoku v přívěsném vozíku PPS 8. Voda k útoku se sála z potoka z hloubky 2 metrů. S proudnicemi se běželo do protilehlého kopce. Naši muži skončili na 4. místě.

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout pod záložkou AKCE v hlavním menu obecních stránek.

Jiří Šneberk