u Sobotky

Aktuality

V neděli 2. 4. 2017 proběhne obecní zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Alenka v kraji zázraků. Odjezd od autobusové zastávky v 12,00 hodin, předpokládaný návrat v 20,00 hodin. Doprava zdarma, občané obce hradí 50% vstupného (345,-Kč). V případě zájmu si rezervujte účast u Tomáše Bárty (tel.: 604 721 712).

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

I letos na Štědrý den bude zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. Po celou dobu bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Večer bude kostel nasvícen a připraveno je i něco na zahřátí. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 10. 12. 2016 od 16.00 hodin v Oseku v myslivně.

Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce

V sobotu 26. 11. proběhne rozsvěcení obecního vánočního stromu. Akce bude probíhat ve stejném duchu jako v loňském roce. Strom bude rozsvícen v 18,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Dále bychom chtěli upřesnit termín Mikulášské. Nakonec tato akce s vítáním občánků a večerní zábavou bude 10. 12., a již nyní si můžete rezervovat návštěvu Mikuláše 5. 12. u Vás doma na tel. č. 604 721 712.

David Horák
starosta obce

V roce 2015 vznikla v naší obci 3 dětská požární družstva – přípravka (mateřská škola), mladší žáci (první stupeň ZŠ) a starší žáci (druhý stupeň ZŠ). V letošním roce pokračovali ve své sportovní činnosti a oproti loňskému roku rozšířili počet akcí, na kterých naší obec reprezentovali. První soutěží v roce 2016 byl Slatinský plamínek, soutěž jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Následovalo setkání přípravek, kde si naší nejmenší vyzkoušeli všechny sportovní disciplíny v požárním sportu. Na začátku května proběhla v Sobotce okrsková soutěž v požárním útoku. Přípravka a mladší žáci tuto soutěž vyhráli, starší žáci obsadili druhé místo, stejně jako naši muži. Na konci května bylo součástí dětského dne v Oseku požární dopoledne, kam byli pozvání mladí hasiči z Bechova, s kterými naše děti absolvovali souboj v požárním útoku, štafetě dvojic a 60 metru s překážkami. Také zde proběhl historicky první požární útok žen z Oseka. V červnu jsme byli pozváni do Sobotky na dětskou požární soutěž, kde se soutěžilo v požárním útoku a netradiční štafetě. V září jsme byli pozváni na Memoriál J. Fišery do Lužan, kde se soutěžilo v požárním útoku a štafetě dvojic. Následně jsme vyrazili do Karlovic na netradiční závod v požárním útoku do kopce, což byla spíše akce pro muže. Naše děti, jako jediná dětská družstva zúčastněných SDH, ukázali, že si dokáží poradit i s netradičním terénem. Na konci září proběhl v Plazích Memoriál J. Tůmy, běh na 60 metrů s překážkami. Celoroční soutěžní činnost naše děti završili historicky první účastí na okresním branném závodu, který proběhl ve Vrchovině u Nové Paky a je součástí závodu Plamen, na který bude na jaře navazovat dvoudenní druhá část. Z této soutěže si povezou do druhého kola mladší žáci 16té místo z 29 družstev a starší žáci 9té místo z 24 družstev. Při první účasti v historii obce Osek na této prestižní akci je pro naše družstva toto umístění výborný úspěch. Naše děti zde překonali mnoho obcí, kde se dětskému požárnímu sportu věnují dlouhodobě. Celkově bych všem naším mladým členům SDH Osek chtěl poděkovat, protože na všech akcích předvedli výborné výkony a málokde věřili, že se požárnímu sportu věnují tak krátce. V roce 2016 naší obec reprezentovali tyto dětí:
Přípravka – Jenda Vlček, Kačenka Paličová, Kuba Vraný, Emilka Vávrová, Simonka Hůlková, Eliška Vlčková, Máťa Vraný, Jirka Pinkas a Kuba Horák
Mladší žáci – Vikča Bártová, Rozálka Bártová, Bára Horáková, Venda Kunst, Adam Horčička, Adam Dostál a Adam Sucharda
Starší žáci – Valča Horčičková, Žanda Vraná, Adam Bárta, Tomáš Bárta, Pavel Račko a Filip Kubeček

David Horák
starosta obce

V sobotu 5. 11. pořádal SDH Osek brigádu na úklid příkopů v okolí naší obce. Akce se zúčastnilo 15 brigádníků. Byly vyčištěny příkopy k Dolnímu Bousovu, Šlejferně, Střehomi a na Horka. Celkem se odvezl valník drobného odpadu a dva kontejnery stavební suti. Všem zúčastněným bych chtěl tímto za jejich aktivitu poděkovat.

David Horák
starosta obce

Začátkem října začala výstavba nového místa na kontejnery na tříděný odpad na návsi pod silnicí. Tato plocha by měla být do konce října dokončena. Následně sem budou přemístěny všechny kontejnery od obecního úřadu a od bytovky. Kontejnery od cykloservisu jsou zde již připraveny. Součástí této plochy bude i klec na odkládání pytlů s plasty, kartony od nápojů a drobnými kovy. Pytle pro tyto druhy odpadů si již nyní můžete vyzvedávat na obecním úřadě.

V posledních dnech se množí dotazy na autobusovou zastávku. Plechová část měla být již v létě usazena. Na straně společnosti Metal Puzzle, která rekonstrukci provádí, došlo z důvodu nepředvídatelných zdravotních událostí k časovému posunu. Zastávka by měla být usazena v příštím týdnu. Za tento časový skluz se všem omlouváme.

Během podzimu bude také dodělán plůtek před cykloservisem, na který budou přišroubovány akátové plaňky. Do konce roku bude dále dokončena rekonstrukce dvora obecního úřadu.

Od jara je restaurován kostelní kříž. Celý proces je dost složitý a zdlouhavý. K navrácení kříže na kostel by mělo dojít v příštím roce. Zároveň s navrácením kříže budeme usilovat i o celkovou rekonstrukci věžičky.

David Horák
starosta obce