u Sobotky

Aktuality

Dne 1. ledna 2020 vstoupily v platnost v naší obci dvě nové obecně závazné vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Osek a Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad. Obě dvě nové vyhlášky jsou vyvěšeny na webových stránkách obce.

Vyhláška č. 2/2019 nově upravuje výši poplatku za svoz komunálního odpadu. Již se nebude vybírat poplatek 400,- Kč na osobu a následně přidělovat nádoba, která poplatku odpovídá, ale každý si vybere velikost nádoby, která mu vyhovuje, a následně dle této velikosti zaplatí poplatek. Výše poplatku, kterou budou hradit občané odpovídá zhruba 50ti % z celkových nákladů na svoz. Zbylou část hradí obec. Nyní je tedy na každém, zda bude třídit odpad a platit za menší nádobu, nebo si raději zaplatí nádobu větší. Také je možnost domluvy mezi sousedy a využít pro více domácností jednu větší nádobu a tím ušetřit. V současné době se využívají v naší obci 3 velikosti nádob – menší plastová 80 litrů, větší plastová 120 litrů a nebo plechová 110 litrů. Nově si můžete vybrat ještě z nádob o objemu 60 nebo 240 litrů. Změny nádob, či změny frekvence svozu se budou zadávat v únoru při platbě poplatků.

Dále vyhláška č. 2/2019 ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku ze psů. Již se tedy nebude vybírat roční poplatek ze psa, který byl využíván na úhradu části nákladů na očkování. Z tohoto důvodu jsme také na 7. zasedání zastupitelstva zrušili příspěvek obce na očkování. Očkování i nadále bude obec vždy v dubnu organizovat, tak jako doposud.

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

I letos bude na Štědrý den zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. V 16,00 hodin vystoupí v kostele místní děti s pásmem koled, večer bude kostel nasvícen a připraveno je také něco na zahřátí. Opět bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 7. 12. od 16.00 hodin v Oseku v myslivně.

Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

Již ve čtvrtek 5. 12. bude Mikuláš chodit po obci. Jeho návštěvu si můžete rezervovat na tel. č. 739 638 141.

David Horák
starosta obce

V sobotu 30. 11. proběhne rozsvěcení obecního vánočního stromu. Akce bude probíhat ve stejném duchu jako v loňském roce. Strom bude rozsvícen v 18,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

v sobotu 21. září proběhne obecní zájezd na Sněžku. Odjezd v 9,00 hodin z autobusové zastávky na návsi, předpokládaný návrat v 19,00 hodin. Účast není třeba potvrzovat.

David Horák
starosta obce

V sobotu 31. 8. od 16,00 hodin proběhne na zahradě u obecní klubovny tradiční rozloučení s prázdninami. K občerstvení bude prase na rožni, limo, pivo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 8. 6. proběhne od 14,00 hodin na hřišti za bytovkou dětské sportovní odpoledne pro malé i starší děti. Na některé soutěže budou děti potřebovat kola (odstrkovadla). Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Osek:

ANO 2011 17 hlasů
Česká pirátská strana 10 hlasů
Rozumní a ND 8 hlasů
ODS 5 hlasů
STAN a TOP 09 3 hlasy
ČSSD 2 hlasy
Moravané 2 hlasy
KSČM 1 hlas
Pro Česko 1 hlas
HLAS 1 hlas
SPD 1 hlas

Volební účast 29%

David Horák
starosta obce

Z důvodu špatného počasí se ruší sobotní zájezd na Sněžku. Zájezd bude přesunut na konec června, případně začátek září. O přesném termínu budete včas informování.

David Horák
starosta obce

V úterý 30. dubna proběhne opět tradiční pálení čarodějnic u obecní klubovny. Občerstvení (včetně uzenin) zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Oheň bude zapálen v 19,00 hodin.

David Horák
starosta obce