u Sobotky

Aktuality

V sobotu 6. 6. proběhne obecní výlet k prameni Labe, který z důvodu vládních nařízení a celkové situace nahradí původně plánovaný výlet na hrad Křivoklát a do Koněpruských jeskyní. Odjezd v 8,00 hodin z autobusové zastávky na návsi. Návrat v cca 19,00 hodin. Na tento výlet si není nutné rezervovat místo.

David Horák
starosta obce

V sobotu 30. 5. proběhne od 14,00 hodin na hřišti za bytovkou dětské sportovní odpoledne pro malé i starší děti. Na některé soutěže budou děti potřebovat kola (odstrkovadla). Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce

Vzhledem k opatřením vyhlášeným Vládou ČR nebude realizován odečet vodoměrů a VOS a.s. žádá všechny své zákazníky o nahlášení stavu vodoměru nejpozději do 4. 5. 2020 telefonicky (602473644) nebo e-mailem (sobotka@vosjicin.cz). Vice info na úřední desce.

David Horák
starosta obce

Od úterý 7. 4. je možné opět využívat multifunkční sportovní hřiště pro individuální sporty – tenis, volejbal a nohejbal s maximálně dvěma hráči na jedné straně.

David Horák
starosta obce

V úterý 14. 4. v 19,00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů. Očkovací průkazy sebou. Při čekání dodržujte minimálně 2 metrové rozestupy.

David Horák
starosta obce

Z důvodu nařízení vlády ČR je od dnešního dne uzavřené multifunkční sportovní hřiště i fotbalové hřiště za bytovkou.

David Horák
starosta obce

Na rok 2020 jsou v naší obci naplánovány tyto akce:

?duben? Zájezd do divadla (dle zájmu)
30. 4. Čarodějnice
30. 5. Dětský den
6. 6. Výlet na hrad Křivoklát a do Koněpruských jeskyní
29. 8. Zakončení prázdnin a oslava výročí 120 let SDH Osek
29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
5. 12. Vítání občánků, Mikulášská
24. 12. Otevření kostela

Dále se v letošním roce budou sportovní družstva SDH Osek účastnit těchto soutěží:

19. 4. Slatinský plamínek – 60 metrů překážek
26. 4. Setkání přípravek – Holovousy
16. 5. Okrsková soutěž – Libošovice
22. 5. – 24. 5. Okresní kolo hry Plamen – Miletín
?červen? Místní soutěž – Holovousy
?červen? Nevratická bludička
?září? Memoriál P. Tůmy – Plazy
?září? Netradiční soutěž v požárním útoku – Karlovice
?říjen? Branný závod hry Plamen

Všechny akce budou vždy upřesněny a předem jste na ně zváni.

David Horák
starosta obce

Vyvěšením provozního řádu je od dnešního dne zpřístupněno multifunkční sportovní hřiště pro veřejnost. Klíče od hřiště je možné vyzvednout u správce hřiště p. Milana Žďánského. Užívání hřiště je pro občany obce Osek zdarma. Na hřišti je každý povinen dodržovat provozní řád. Provozní řád je k nahlédnutí pod záložkou OBEC – SPORTOVNÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ.

David Horák
starosta obce

Ve středu 12. 2. od 17,00 do 19,00 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za svoz komunálního odpadu a čerpání vody na hřbitově. Pokud se v tomto termínu nemůžete dostavit, přijďte v následujících dvou týdnech v úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00).
David Horák
starosta obce

Dnes 26. ledna slaví své životní jubileum, 100. narozeniny, paní Marie Fialová (roz. Ortová) z Oseka. Paní Fialová, bývalá členka osecké Letopisecké komise, se v Oseku narodila, a také zde prožila celý svůj život. V současné době žije v rodinném domku své dcery Marie, která se o svou maminku vřele stará. Paní Fialová je stále vitální, jen ji omezuje špatný sluch a horší motorika. Do dalších let přejeme za všechny občany obce Osek pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

David Horák
starosta obce