u Sobotky

Aktuality

1 2 3 6

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 9. 12. od 16.00 hodin v Oseku v myslivně.

Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

Již v úterý 5. 12. bude Mikuláš chodit po obci. Jeho návštěvu si můžete rezervovat na tel. č. 739 638 141.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 12. proběhne rozsvěcení obecního vánočního stromu. Akce bude probíhat ve stejném duchu jako v loňském roce. Strom bude rozsvícen v 18,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Po provedení dendrologického průzkumu, vypracování projektové dokumentace a schválení těchto dokumentů potřebnými institucemi byla v druhé polovině října započata plánovaná revitalizace návsi. Do konce letošního roku budou přemístěny vpusti dešťové kanalizace z návsi do silnice, vybudován betonový obrubník na vnější straně silnice, na základě dendrologického průzkumu pokáceno 9 stromů, na zbylých stromech provedeny omlazující řezy a odstraněn sušák hasičských hadic, který bude uložen pro případné nové umístění. V příštím roce bude kolem návsi vybudován žulový obrubník, na příjezdové cestě k hasičské zbrojnici nahrazena zámková dlažba žulovými odseky, stejně jako severní rozježděný cíp, kačírek u pomníčku a plocha před informačním panelem. Dále budou vysazeny 4 nové lípy, na dvou místech vysazeny jako součást trávníku jarní cibuloviny, provedeny mlatové cesty a instalováno 5 lavic. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.

David Horák
starosta obce

Nově byl v naší obci umístěn kontejner na použitý kuchyňský olej. Kontejner je na sběrném místě u návsi. Olej je třeba slít do PET láhve a následně vhodit bočním otvorem do kontejneru. Vrchní poklop kontejneru je uzamčen.

David Horák
starosta obce

Nově máte možnost nahlédnout do posledních dvou kronik naší obce – Pamětní kniha obce Vosecké (1922 – 1983) a Kronika obce (1984 – 2015) v digitalizované formě na našich webových stránkách (záložka OBEC). Zobrazení je formou listování s možností zvětšení konkrétní stránky.

David Horák
starosta obce

Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce pořádá cyklus přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Jedná se o 9 setkání, na nichž se můžete seznámit se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejnové, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších panství (např. Schlikové), nebo s rody drobné šlechty, držící statky v okolních obcích (Gerstorfové, Hubrykové, Kelbichové, Koučové, Rašínové aj.). Nebude zapomenuto ani na šlechtice z řad soboteckých kněží (Šuma z Vlastislavi, Příchovský z Příchovic), z řad kosteckých úředníků (Hložek ze Žampachu, Bejšovec z Bejšova atd.) a z řad novodobé šlechty z vojenských, úřednických a vědeckých kruhů (Sokol z Jalodolu, Ježek z Pravomilu, rytíř František Josef Gerstner aj.). Zájemci se dozvědí i zajímavosti ze šlechtické heraldiky, rodopisu atd. Některé přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací.

Předběžný program cyklu:

22. 9. 2017 Vartenberkové – Mgr. Jiří Sajbt
13. 10. 2017 Háznburkové – Mgr. Ondřej Vodička
10. 11. 2017 Lobkovicové – doc. Marie Ryantová
8. 12. 2017 Albrecht z Valdštejna – doc. Zdeněk Hojda
26. 1. 2018 Černínové – Mgr. Eva Chodějovská
23. 2. 2018 Šlikové – Mgr. Lucie Rychnová
23. 3. 2018 Netoličtí a Kinští – prof. Jan Županič
20. 4. 2018 Drobná šlechta Sobotecka – JUDr. Marek Starý
18. 5. 2018 Šlechtická heraldika, závěr cyklu, odměna stálým návštěvníkům

Besedy se budou konat vždy v pátek v 18 hodin v sále spořitelny nebo v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Veškeré dotazy vám rádi zodpoví pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo koordinátor celého cyklu Karol Bílek.

David Horák
starosta obce

V sobotu 2. 9. proběhne v naší obci rozloučení s prázdninami. Od 9,00 hodin je pořádán na hřišti za bytovkou trénink mladých hasičů. Od 16,00 hodin budou na zahradě u obecní klubovny grilovány vepřové kýty. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 29. 7. od 16,00 hodin proběhne u obecní klubovny „Půlení prázdnin, aneb maškarní bál pro děti i dospělé“. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

David Horák
starosta obce

Od 15.6.2017 bude zpoplatněno parkování na náměstí Míru v Sobotce. Městu jde především o
regulaci množství parkujících aut na náměstí. Výběr poplatků není cílem, ale spíše nástrojem,
město chce omezit počet dlouho parkujících aut a současně co nejméně obtěžovat většinu lidí,
kteří si jedou jen něco vyřídit. Proto po živých diskuzích v rámci rady i zastupitelstva je systém
nastaven tak, že první hodina parkování je zdarma. Aby byla možná kontrola, bude nutné ten čas
počátku parkování nějak prokázat. Řidič si tedy dojde pro tzv. nulový lístek k parkovacímu
automatu, nebo si vyznačí na svém parkovacím kotouči čas příjezdu. Jednu z těchto dvou věcí
následně umístí za přední sklo. Takže ten, kdo bude vybaven parkovacími kotoučem ve svém autě,
nebude nakonec ani obtěžován cestou k parkovacímu automatu. Automaty budou instalované
celkem dva a budou viditelně označeny. Parkovací papírové kotouče lze obdržet v Městském
informačním centru a případně i na dalších místech. Uznávány budou samozřejmě i jiné než jen ty z
MIC. Ceny parkování za jednotlivou hodinu stoupají tak, jak roste počet hodin. Takže první hodina
zdarma, druhá za 10 Kč, třetí za 20 Kč, čtvrtá za 30 Kč, pátá za 40 Kč a celodenní parkování za 100
Kč.
V rámci dokumentu „Ceník placeného stání ve vymezené oblasti náměstí Míru v Sobotce“ jsou
vymezeny možnosti zisku dvou základních typů parkovacích karet. Typ „A“ je pro podnikající osoby,
které mají sídlo nebo provozovnu ve „vymezené oblasti města“. T yp „B“ je pro fyzické osoby s
trvalým pobytem „ve vymezené oblasti města“ – tedy na náměstí Míru. Cena roční karty typu „A“ je
1200 Kč na první vozidlo a 2400 Kč na každé další vozidlo. Cena roční karty typu „B“ je 600 Kč na
první vozidlo a 1200 Kč na každé další vozidlo. Podrobnější informace jsou uvedeny ve zmíněném
Ceníku. Zájemci o vydání parkovací karty (podnikající nebo bydlící na náměstí Míru), si můžou
požádat o vydání na Městském úřadu Sobotka.
Jsme si vědomi, že celá věc je dost podstatnou změnou pro občany a jsme smířeni s tím, že reakce
budou občas negativní. Přesto to považujeme za správné a věříme, že k dílčímu snížení zatížení
náměstí auty přeci jen dojde. Kontrola dodržování nastaveného systému bude v každém případě
probíhat, a to i přesto, že Sobotka nemá městskou policii. Přestupky nakonec bude vyřizovat odbor
dopravy MěÚ Jičín. V každém případě bude v prvních dnech po spuštění na místě shovívavost a
výsledkem prvních kontrol bude především snaha slušně upozornit na zavedený systém. Systém
parkování se bude po čase vyhodnocovat a v případě potřeby může být upraven.

Více informací o parkování včetně znění nařízení a ceníku na www.sobotka.cz/parkovani

Lubor Jenček
starosta města Sobotky

V sobotu 20. května proběhla v Libošovicích okrsková soutěž v požárním útoku, které se zúčastnili sbory dobrovolných hasičů z Libošovic, Sobotky a Oseka. SDH Osek reprezentovala družstva v kategoriích přípravka (Kačenka Paličová, Emilka Vávrová, Sára a Simonka Hůlkovi, Eliška a Jenda Vlčkovi, Máťa a Kuba Vraný a Kuba Horák), mladší žáci (Simonka Hůlková, Eliška Vlčková, Bára Horáková, Rozálka Bártová, Vikča Bártová, Kuba Horák, Jirka Pinkas a Adam Dostál), starší žáci (Vikča Bártová, Žanda Vraná, Adam Sucharda, Adam Bárta, Tomáš Bárta, Pavel Račko a Honza Havlik) a muži (Filip Kubeček, Jakub Bárta, Lubomír Palič, Jiří Šneberk, Aleš Bárta, Tomáš Bárta a Roman Bárta). Všechna naše družstva svou kategorii vyhrála. Gratuluji všem a děkuji za reprezentaci naší obce.

David Horák
starosta obce

1 2 3 6