u Sobotky

Aktuality

V úterý 19. 9. 2023 od 9 do 18 hodin bude v obecní klubovně projektový konzultant Mojmír Šťastný zapisovat zájemce o přípojku na optickou síť, kterou zde bude v příštím roce budovat společnost CETIN, a kterou Vám ZDARMA CETIN dovede až do domu. Tato přípojka Vám zajistí stabilní a rychlé připojení na internet i televizi s až 2 Gb/s rychlostí od kteréhokoliv operátora. K vybudování přípojky je třeba dát souhlas, který ale nikoho NEZAVAZUJE se na ni v budoucnu připojit a využívat jakýchkoliv služeb. Přípojka není povinná, ale bylo by škoda této možnosti nevyužít a nezhodnotit svou nemovitost. Případné připojení po dokončení prací bude již velmi obtížné a hlavně nákladné. Prosím tedy všechny, kdo mají o vybudování přípojky zájem, aby se dostavili do obecní klubovny souhlas podepsat. Projektový konzultant Vám odpoví i na případné dotazy k výstavbě. Pokud se nebudete moci osobně dostavit, kontaktujte starostu obce.

David Horák
starosta obce

V sobotu 26. 8. od 16,00 hodin proběhne v obecní klubovně tradiční rozloučení s prázdninami. K občerstvení budou krůty na rožni, limo, pivo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 3. 6. proběhne od 14,00 hodin u obecní klubovny dětské sportovní odpoledne pro malé i starší děti. Na některé soutěže budou děti potřebovat kola (odstrkovadla). Následně odpoledne a v podvečer bude připraveno posezení. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce

Teplé dny jsou za dveřmi a koupací sezóna bude za chvíli v plném proudu. Pokud máte domácí
bazén a chystáte se jej napouštět z vodovodní sítě, držte se několika základních pravidel,
abyste nezpůsobili ve vaší obci problémy. Variantou je také nechat si vodu dovézt cisternou.
Při napouštění bazénu vodovodním řadem je třeba dodržovat určitá pravidla, abyste nezpůsobili sousedům
nepříjemnosti. Klasická vodovodní přípojka totiž není dimenzována na velký odběr vody, ani zásoba vody ve
vodojemu ve vaší obci nemusí stačit. Při napouštění bazénu je tak důležité postupovat pomalu a odběr
rozložit do několika dní. Pokud spěcháte, můžete zvolit variantu dovozu vody cisternou.
„Každá obec nebo lokalita má pitnou vodu kumulovanou v zásobním vodojemu, kam postupně dotéká ze zdroje.
Vodojemy bývají v průměru o kapacitě 100 – 200 m³, což pro běžnou spotřebu v malé obci stačí. Pokud si ale začne
najednou napouštět bazén více obyvatel, voda se rychleji vyčerpá a může dojít, protože se nestihne ze zdroje doplnit.
Pak chybí voda v celé obci a může trvat i několik hodin až dní, než se dopustí. To už se nám bohužel v minulosti
stalo na Kopidlensku nebo Hořicku,“ říká ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Průměrný bazén má objem
15-20 m³, což je denní spotřeba pro zhruba 150 až 200 osob. Obyvatelé tak mohou být nemile překvapeni,
když voda „najednou“ v obci dojde. „Rychlý odběr navíc způsobí i změnu tlaku a proudění v potrubí, což se projeví
na kvalitě vody, která je zakalená, protože se uvnitř potrubí uvolňují usazené sedimenty,“ doplňuje Ing. Richard
Smutný.
Ideálním řešením je tedy před napouštěním bazénu informovat své nejbližší provozní středisko. Zvláště,
pokud se jedná o větší bazén. Důležité je pak dodržovat pomalý odběr, nejlépe ve všední dny přes noc v
čase 21:00-5:00 hod. Napouštění je dobré rozdělit do několika dní, aby se voda stihla postupně do vodojemu
doplňovat.
Variantou je dovoz vody cisternou. Toto je taky jediná možnost, pokud je v obci vydaná vyhláška, která
zakazuje využívání pitné vody pro napouštění bazénů nebo zalévání. Pak se voda načerpá z jiného zdroje do
cisterny a doveze na místo určení. VOS a. s. tuto službu na Jičínsku nabízí a její cena je závislá na vzdálenosti
a objemu, který chce zákazník dovézt. Dostupnost cisteren lze zjistit na www.vosjicin.cz, kde jsou také
kontakty na jednotlivá střediska. Na úvodní stránce stačí zadat lokalitu, kde se nemovitost nachází. Najdete
zde nejenom kontakty, ale také aktuální kvalitu vody a její rozbory.
Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a. s., tel.: 493 544 811

VOS a.s.

V sobotu 13. 5. pořádá obec zájezd do ZOO v Praze. Odjezd od autobusové zastávky v Oseku je v 8.00 hodin. Předpokládaný návrat je plánován v 19.00 hodin. Účast není třeba potvrzovat. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V neděli 30. dubna proběhne tradiční pálení čarodějnic u obecní klubovny. Občerstvení (včetně uzenin) zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Oheň bude zapálen v 19,00 hodin.

David Horák
starosta obce

Ve středu 19. 4. v 18,00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů. Očkovací průkazy sebou.

David Horák
starosta obce

Na rok 2023 jsou v naší obci naplánovány tyto akce:

30. 4. Čarodějnice
13. 5. Zájezd do ZOO Praha
3. 6. Dětský den
26. 8. Zakončení prázdnin
25. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
2. 12. Vítání občánků, Mikulášská
24. 12. Otevření kostela

Všechny akce budou vždy upřesněny a předem jste na ně zváni.

David Horák
starosta obce

Od dnešního dne je možné provést elektronicky platbu poplatků za svoz komunálního odpadu a čerpání vody na hřbitově. Výše plateb za odpad je z důvodu zdražování služeb svozové společnosti navýšena. Platby je nutné platit samostatně.

Ceny poplatků za svoz komunálního odpadu:

Nádoba 60 litrů – 1.200,- Kč / 800,- Kč / 1.000,- Kč (týdenní svoz / čtrnáctidenní svoz / kombi nebo obrácené kombi)
Nádoba 80 litrů – 1.400,- Kč / 900,- Kč / 1.150,- Kč
Nádoba 110 (plechová) nebo 120 litrů – 1.650,- Kč / 1.050,- Kč / 1.350,- Kč

Platba za vodu je 20,- Kč/hrobové místo (v případě, že platba je již zahrnuta v nájemní smlouvě, tak se neplatí).

Platbu provádějte na účet č. 25123541/0100. U plateb za komunální odpad uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu, u kterého je nádoba na odpad vedena, u platby za čerpání vody uvádějte číslo hrobového místa (případně čísla více hrobových míst). Vždy uveďte své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce platby (případně jméno majitele hrobu). Velikost a frekvenci svozu Vaší nádoby na komunální odpad nebo číslo hrobového místa si můžete telefonicky ověřit u starosty obce (773 504 790). V případě, že nemáte internetové bankovnictví, či chcete provést změnu, je možné zaplatit hotově v úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00 hodin) na obecním úřadě. Poplatky je nutné uhradit do konce února.

David Horák
starosta obce

V pátek 27. ledna od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 28. ledna od 8,00 do 14,00 hodin proběhne II. kolo volby prezidenta České republiky. Využijte svého práva a přijďte si zvolit prezidenta, který vrátí na Pražský hrad základní lidské vlastnosti, jako je morálka, důstojnost a slušnost. Prezidenta, za kterého se již nebudeme muset stydět.

David Horák
starosta obce