u Sobotky

Aktuality

Vyvěšením provozního řádu je od dnešního dne zpřístupněno multifunkční sportovní hřiště pro veřejnost. Klíče od hřiště je možné vyzvednout u správce hřiště p. Milana Žďánského. Užívání hřiště je pro občany obce Osek zdarma. Na hřišti je každý povinen dodržovat provozní řád. Provozní řád je k nahlédnutí pod záložkou OBEC – SPORTOVNÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ.

David Horák
starosta obce

Ve středu 12. 2. od 17,00 do 19,00 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za svoz komunálního odpadu a čerpání vody na hřbitově. Pokud se v tomto termínu nemůžete dostavit, přijďte v následujících dvou týdnech v úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00).
David Horák
starosta obce

Dnes 26. ledna slaví své životní jubileum, 100. narozeniny, paní Marie Fialová (roz. Ortová) z Oseka. Paní Fialová, bývalá členka osecké Letopisecké komise, se v Oseku narodila, a také zde prožila celý svůj život. V současné době žije v rodinném domku své dcery Marie, která se o svou maminku vřele stará. Paní Fialová je stále vitální, jen ji omezuje špatný sluch a horší motorika. Do dalších let přejeme za všechny občany obce Osek pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

David Horák
starosta obce

Dne 1. ledna 2020 vstoupily v platnost v naší obci dvě nové obecně závazné vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Osek a Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad. Obě dvě nové vyhlášky jsou vyvěšeny na webových stránkách obce.

Vyhláška č. 2/2019 nově upravuje výši poplatku za svoz komunálního odpadu. Již se nebude vybírat poplatek 400,- Kč na osobu a následně přidělovat nádoba, která poplatku odpovídá, ale každý si vybere velikost nádoby, která mu vyhovuje, a následně dle této velikosti zaplatí poplatek. Výše poplatku, kterou budou hradit občané odpovídá zhruba 50ti % z celkových nákladů na svoz. Zbylou část hradí obec. Nyní je tedy na každém, zda bude třídit odpad a platit za menší nádobu, nebo si raději zaplatí nádobu větší. Také je možnost domluvy mezi sousedy a využít pro více domácností jednu větší nádobu a tím ušetřit. V současné době se využívají v naší obci 3 velikosti nádob – menší plastová 80 litrů, větší plastová 120 litrů a nebo plechová 110 litrů. Nově si můžete vybrat ještě z nádob o objemu 60 nebo 240 litrů. Změny nádob, či změny frekvence svozu se budou zadávat v únoru při platbě poplatků.

Dále vyhláška č. 2/2019 ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku ze psů. Již se tedy nebude vybírat roční poplatek ze psa, který byl využíván na úhradu části nákladů na očkování. Z tohoto důvodu jsme také na 7. zasedání zastupitelstva zrušili příspěvek obce na očkování. Očkování i nadále bude obec vždy v dubnu organizovat, tak jako doposud.

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

I letos bude na Štědrý den zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. V 16,00 hodin vystoupí v kostele místní děti s pásmem koled, večer bude kostel nasvícen a připraveno je také něco na zahřátí. Opět bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 7. 12. od 16.00 hodin v Oseku v myslivně.

Celá akce začne vítáním občánků, následně proběhne Mikulášská nadílka pro děti do 15-ti let a odpolední program bude zakončen dětskou diskotékou. Na večer je připravena hudební zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

Již ve čtvrtek 5. 12. bude Mikuláš chodit po obci. Jeho návštěvu si můžete rezervovat na tel. č. 739 638 141.

David Horák
starosta obce

V sobotu 30. 11. proběhne rozsvěcení obecního vánočního stromu. Akce bude probíhat ve stejném duchu jako v loňském roce. Strom bude rozsvícen v 18,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

v sobotu 21. září proběhne obecní zájezd na Sněžku. Odjezd v 9,00 hodin z autobusové zastávky na návsi, předpokládaný návrat v 19,00 hodin. Účast není třeba potvrzovat.

David Horák
starosta obce

V sobotu 31. 8. od 16,00 hodin proběhne na zahradě u obecní klubovny tradiční rozloučení s prázdninami. K občerstvení bude prase na rožni, limo, pivo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 8. 6. proběhne od 14,00 hodin na hřišti za bytovkou dětské sportovní odpoledne pro malé i starší děti. Na některé soutěže budou děti potřebovat kola (odstrkovadla). Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce