u Sobotky

Na rok 2023 jsou v naší obci naplánovány tyto akce:

30. 4. Čarodějnice
13. 5. Zájezd do ZOO Praha
3. 6. Dětský den
26. 8. Zakončení prázdnin
25. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
2. 12. Vítání občánků, Mikulášská
24. 12. Otevření kostela

Všechny akce budou vždy upřesněny a předem jste na ně zváni.

David Horák
starosta obce