u Sobotky

Vyvěšením provozního řádu je od dnešního dne zpřístupněno multifunkční sportovní hřiště pro veřejnost. Klíče od hřiště je možné vyzvednout u správce hřiště p. Milana Žďánského. Užívání hřiště je pro občany obce Osek zdarma. Na hřišti je každý povinen dodržovat provozní řád. Provozní řád je k nahlédnutí pod záložkou OBEC – SPORTOVNÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ.

David Horák
starosta obce