u Sobotky

Dne 1. ledna 2020 vstoupily v platnost v naší obci dvě nové obecně závazné vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Osek a Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad. Obě dvě nové vyhlášky jsou vyvěšeny na webových stránkách obce.

Vyhláška č. 2/2019 nově upravuje výši poplatku za svoz komunálního odpadu. Již se nebude vybírat poplatek 400,- Kč na osobu a následně přidělovat nádoba, která poplatku odpovídá, ale každý si vybere velikost nádoby, která mu vyhovuje, a následně dle této velikosti zaplatí poplatek. Výše poplatku, kterou budou hradit občané odpovídá zhruba 50ti % z celkových nákladů na svoz. Zbylou část hradí obec. Nyní je tedy na každém, zda bude třídit odpad a platit za menší nádobu, nebo si raději zaplatí nádobu větší. Také je možnost domluvy mezi sousedy a využít pro více domácností jednu větší nádobu a tím ušetřit. V současné době se využívají v naší obci 3 velikosti nádob – menší plastová 80 litrů, větší plastová 120 litrů a nebo plechová 110 litrů. Nově si můžete vybrat ještě z nádob o objemu 60 nebo 240 litrů. Změny nádob, či změny frekvence svozu se budou zadávat v únoru při platbě poplatků.

Dále vyhláška č. 2/2019 ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku ze psů. Již se tedy nebude vybírat roční poplatek ze psa, který byl využíván na úhradu části nákladů na očkování. Z tohoto důvodu jsme také na 7. zasedání zastupitelstva zrušili příspěvek obce na očkování. Očkování i nadále bude obec vždy v dubnu organizovat, tak jako doposud.

David Horák
starosta obce