u Sobotky

Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce pořádá cyklus přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Jedná se o 9 setkání, na nichž se můžete seznámit se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejnové, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších panství (např. Schlikové), nebo s rody drobné šlechty, držící statky v okolních obcích (Gerstorfové, Hubrykové, Kelbichové, Koučové, Rašínové aj.). Nebude zapomenuto ani na šlechtice z řad soboteckých kněží (Šuma z Vlastislavi, Příchovský z Příchovic), z řad kosteckých úředníků (Hložek ze Žampachu, Bejšovec z Bejšova atd.) a z řad novodobé šlechty z vojenských, úřednických a vědeckých kruhů (Sokol z Jalodolu, Ježek z Pravomilu, rytíř František Josef Gerstner aj.). Zájemci se dozvědí i zajímavosti ze šlechtické heraldiky, rodopisu atd. Některé přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací.

Předběžný program cyklu:

22. 9. 2017 Vartenberkové – Mgr. Jiří Sajbt
13. 10. 2017 Háznburkové – Mgr. Ondřej Vodička
10. 11. 2017 Lobkovicové – doc. Marie Ryantová
8. 12. 2017 Albrecht z Valdštejna – doc. Zdeněk Hojda
26. 1. 2018 Černínové – Mgr. Eva Chodějovská
23. 2. 2018 Šlikové – Mgr. Lucie Rychnová
23. 3. 2018 Netoličtí a Kinští – prof. Jan Županič
20. 4. 2018 Drobná šlechta Sobotecka – JUDr. Marek Starý
18. 5. 2018 Šlechtická heraldika, závěr cyklu, odměna stálým návštěvníkům

Besedy se budou konat vždy v pátek v 18 hodin v sále spořitelny nebo v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Veškeré dotazy vám rádi zodpoví pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo koordinátor celého cyklu Karol Bílek.

David Horák
starosta obce