u Sobotky

V roce 2017 jsou v naší obci naplánovány tyto akce:

 • 30. 4. Čarodějnice
 • 13. 5. Výlet do Terezína a muzea Čtyřlístku
 • 3. 6. Dětský den + hasičská soutěž
 • 8. – 15. 7. Zájezd na Lipno
 • 29. 7. Půlení prázdnin (dětská maškarní merenda)
 • 2. 9. Hasičský den (zakončení prázdnin)
 • 2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
 • 9. 12. Vítání občánků, Mikulášská
 • 24. 12. Otevření kostela

Dále se v letošním roce budou sportovní družstva SDH Osek účastnit těchto soutěží:

 • 7. 5. Setkání přípravek – Holovousy
 • 20. 5. Okrsková soutěž v požárním útoku – Libošovice
 • 26. – 28. 5. Okresní kolo hry Plamen – Vrchovina
 • 10. 6. Dětská soutěž v požárním útoku – Sobotka
 • 17. 6. Nevratická bludička – Nevratice
 • 24. 6. Místní soutěž – Holovousy
 • 2. 9. Memoriál – Lužany
 • 23. 9. Memoriál P. Tůmy – Plazy
 • ?září? Netradiční soutěž v požárním útoku – Karlovice
 • ?říjen? Branný závod hry Plamen – Vrchovina

Všechny akce budou vždy předem upřesněny a předem jste na ně zváni.

David Horák
starosta obce