u Sobotky

V sobotu 9. 4. proběhl zájezd do divadla na představení Mýdlový princ. Celkové ohlasy na tuto akci jsou pozitivní. Nastal pouze technický problém, a to, že dopravce přistavil autobus s menší kapacitou, než jsme objednali. Z tohoto důvodu muselo několik lidí po cestě stát. Tímto bychom se chtěli všem, kteří stali, omluvit. Vzhledem k tomu, že chyba nastala na straně dopravce, budeme požadovat vysvětlení, proč k tomuto došlo,  a dále návrh opatření zamezující tomu, aby se to v budoucnu již neopakovalo. Z naší strany jsme vyvodili závěr, že při obecních zájezdech bude nástup již pouze v Oseku u autobusové zastávky.

Tomáš Bárta
předseda kulturního výboru