u Sobotky

V letošním roce pořádá okrskovou soutěž v požárním útoku dospělích i dětí SDH Sobotka, a to 7. května dopoledne na kolbišti pod Humprechtem. Dále SDH Sobotka pořádá 18. června dětskou soutěž v požárním sportu, kde budou družstva z více sborů. Na obou soutěžích budou reprezentovat i družstva SDH Osek. Tímto zveme všechny fanoušky požárního sportu k návštěvě těchto akcí, kde budou moci podpořit naše družstva.

Tomáš Bárta
starosta SDH Osek