u Sobotky
  • V březnu a v prosinci jsme provedli úklid návsi a příkopů podél silnic na Šlejfernu, Střehom,  Kdanice a Libošovice.
  • Pokračujeme v rekonstrukci hasičské zbrojnice. Byl zhotoven nový fasádní nátěr, osazena nová vrata a zapojeno osvětlení.
  • Na jaře byla založena sportovní hasičská družstva mladších a starších žáků.
  • 23. 5. 2015 jsme po dlouhých 33 letech uspořádali v Oseku okrskovou soutěž v požárních útocích. Pozvání na soutěž přijali SDH ze Sobotky, Libošovic, Mladějova a Rytířovy Lhoty. Družstva SDH Osek se umístili v kategorii mladší žáci na 1. místě, v kategorii starší žáci na 2. místě a v kategorii muži na 1. místě. Soutěž byla zakončena fotbalovým zápasem, v kterém jsme vyzvali SDH Sobotku a následně jsme je porazili. Na okrskovou soutěž navazoval obecní dětský den, kde jsme pomáhali s organizací.
  • Proběhla renovace přívěsného vozíku pro převoz hasičské stříkačky PS 8 s příslušenstvím.
  • Vypomohli jsme při organizaci Soboteckého jarmarku.
  • 29. 8. 2015 jsme uspořádali oslavu výročí 115 let trvání sboru hasičů v Oseku. Při oslavě byla zpřístupněna nově opravená požární zbrojnice. K zhlédnutí byla vystavená požární technika SDH Osek. Na hřišti za bytovkou probíhaly ukázkové požární útoky družstev mladších a starších žáků z Oseka a ze Sobotky. Také si poprvé vyzkoušeli požární útok osečtí předškoláci. Na závěr útoků bylo možné sledovat v činnosti historickou požární stříkačku DS 16. Pro děti byl připraven dětský letní biatlon. Závěr večera proběhl s reprodukovanou hudbou u klubovny.
  • 18. 9. 2015 jsme se zúčastnili závodů osmiček v požárních útocích v Karlovicích. Podmínkou účasti v netradičním závodu bylo nasazení historické motorové požární stříkačky PS 8. Časově hodnocenou součástí útoku bylo dovezení techniky na místo útoku v přívěsném vozíku PPS 8. Voda k útoku se sála z potoka z hloubky 2 metrů. S proudnicemi se běželo do protilehlého kopce. Naši muži skončili na 4. místě.

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout pod záložkou AKCE v hlavním menu obecních stránek.

Jiří Šneberk